Sänk bensinskatten istället för spritskatten!

Det är nu klart att det inte inte blir någon sänkt spritskatt innan valet. Regeringens samarbetspartier värnar om svartsprit och smuggling och säger därför nej till sänkt spritskatt. Visst vore det ett gott förslag med sänkt spritskatt men när nu detta förslag är borta finns det utrymme att sänka bensinskatten. – Det är viktigare för samhället att sänka bensinskatten än att sänka spritskatten. Därför bör regeringen nu ta chansen att använda de medel som reserverats för sänkt spritskatt till att sänka bensinskatten, säger LENNART BENGTSSON, www.bilfront.org.