SIKA ska inte leka finansminister

En tjänsteman på SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, påstår att storstadsbor borde betala högre bensinskatt än övriga landet för att minimera CO2utsläppen. Detta eftersom storstäderna erbjuder kollektivtrafik som SIKA tycker att alla borde åka med istället för att köra egna bilar. SIKAs uppdrag är att ta fram utredningar, analyser och annat beslutsunderlag åt regeringen, att utveckla prognos- och analysmetoder samt att ansvara för den officiella statistiken. Ingenstans i uppdraget finns att SIKA skall ta politisk ställning och bedöma statens skatteuttag av medborgarna.

– SIKA borde få en åthutning för att de anser sig ha rätt att leka finansminister. SIKA skall göra underlag och rapporter och inte komma med politiska ställningstagande. Att godtyckligt föreslå utökade skatteuttag på de redan hårt beskattade folkbilisterna vittnar om deras stora politiska okunnighet, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org

Redan i dag är bensinskatten på tok för hög, vilket gör vanliga hårt arbetande människors vardagsekonomi ansträngd. Varje år betalar svenska bilister nära 80 miljarder i olika bilskatter av pengar som redan är beskattade.