Regeringsförklaring utan bilpolitik

Statsministern tycks helt ha missat sommarens enorma folkliga engagemang för nyttan och nödvändigheten med bil. Hundratustentals svenskar har på olika sätt protesterat mot den höga bensinskatten. För de flesta svenskar är bilen nödvändig för att få vardagen att gå
ihop och för att överhuvudtaget kunna ta sig till jobbet. Men dagens
regeringsförklaring nonchalerar helt bilisternas krav. Inte med ett
ord nämns hur mycket svårare bensinskatten gör det för vanligt folk
att ta sig till jobbet.

– Av regeringsförklaringen att döma tycks regeringen tro att de
flesta svenskar har tjänstebil eller kan åka med någon av de nya
olönsamma tågbanor som ska byggas. Sverige skulle istället behöva en
offensiv bilpolitik och en regering som satsar på folkbilismen, säger
Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.