Perssons oljekommission kan bli dyr för bilisterna

Göran Persson ska starta och leda en ny kommission för att avveckla oljeberoendet. Kommissionen ska starta olika pilotprojekt för att minska oljeberoendet i trafiken och uppvärmningssektorn. – Svenska bilister har tyvärr lärt sig vad denna typ av politiska projekt betyder. Något 100-tal elbilar i kommunerna men för de allra flesta betyder det bara nya bilskatter omdöpta till styrmedel. Dessutom vet vi att Göran Persson är beroende av miljöpartiet som egentligen vill minska vår fria rörlighet, säger LENNART BENGTSSON, www.bilfront.org.

Det snabbaste och effektivaste sättet att minska oljeberoendet vore att ta bort straffbeskattningen på dieselbilar. Dieselmotorer är effektivast och den låga andelen dieselbilar i Sverige är en av förklaringarna till att den svenska bilparken drar mer bränsle än i andra länder. Den främsta förklaringen är dock att vi i Sverige har så gamla bilar.

– Det stora problemet är inte oljeberoendet utan skatteberoendet. Om många börjar köra med etanolbilar kommer bensinskatteintäkterna att minska. Kanske är det införandet av nya skatter på etanol som är huvudsyftet med den nya oljekommissionen, avslutar Lennart Bengtsson.