Parkeringsutredningen åtgärdar inte onödig biltrafik!

Den så kallade parkeringsutredningen har lämnat sitt betänkande om hur vårt framtida parkeringssystem skall te sig. Mycket tid och arbete har lagts på alldeles onödiga förslag, som till exempel att bilda en ny parkeringsnämnd. Tyvärr har inte lika mycket krut lagts på det verkliga problemet – att skapa fler parkeringsplatser i våra städer och samhällen. – Bilfront brukar inte använda begreppet ”onödig biltrafik”, men det är verkligen onödigt när man måste köra runt, runt för att leta parkeringsplatser. Istället för att arbeta fram förslag som leder till mer

byråkrati och högre kostnader för bilister, så borde politikerna för en gångs skull försöka underlätta för folkbilismen, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org

Utredningen presenterar förslag om att kunna klampa felparkerade bilar och hur man effektivast tar ut parkeringsavgifter. Med andra ord är tyvärr utredningens syfte snarast att klämma åt bilisterna.

Det skulle vara välkommet om vi för en gångs skull kunde få läsa en utredning som tog bilisternas behov på allvar. Utredaren Johnny Gylling brukar vara en ganska bilvänlig politiker, men här har han tagit byråkratins parti framför bilisternas – tyvärr en vanlig trend hos våra riksdagspolitiker, avslutar Lennart Bengtsson.