Orättvis finansiering av vägar

Vägverket har undersökt hur landets vägbyggen skall finansieras och redovisar olika modeller vars gemensamma nämnare är att pengarna skall komma från bilisterna. Kilometerskatter, fordonsskatter och vägavgifter är alla enligt Vägverket bra förslag för att få fram mer pengar till vägar. – Inte någon gång nämner Vägverket att bilisterna redan idag betalar över 80 miljarder i olika bilskatter varje år. Denna summa räcker till ganska många mil med asfalt och därför är det orättvist av Vägverket att vilja krama ut ännu mer skattepengar ur bilisterna, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Vägverket har länge, trots sitt namn, snarast arbetat mot bilisterna. Dock är det bilister, som behöver bilen för att kunna ta sig till jobbet och sköta sin vardag, som i grunden betalar Vägverkets verksamhet genom sina skattepengar.

– Jag hoppas att den nya regeringen kommer att ge Vägverket moderna direktiv, så att det blir en organisation som underlättar och förbättrar framkomligheten på våra vägar istället för att motarbeta folkbilismen, avslutar Lennart Bengtsson.