När är det dags för höjda hastighetsgränser?

Vägverket går nu ut och sänker hastighetsgränserna över vintern. Men i flera år har man lovat att höja motorvägshastigheten på sommaren. När skall detta bli av? – Ska Vägverkets fortsätta att utgöra en politisk megafon åt dagens regeringspartier kan man lika gärna lägga ner verket, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Vägverkets är idag helt politiskt styrt för att minska vägtrafiken och främja kollektivtrafiken. Att sänka hastigheterna går tydligen bra men utlovade höjningar på motorväg uteblev även i år trots att Sverige har EUs lägsta motorvägshastighet.