Modiga forskare säger sanning om kollektivtrafikens hälsoeffekter

Häromdagen larmade media om hälsofarliga partiklar i tunnelbanan. Partiklarna är enligt forskarna långt farligare än partiklar från dieselbilar.Att vistas i tunnelbanan är därför mycket riskablare än att tillbringa dygn i Stockholms mest trafikerade vägkorsning.
– För mig är det mest överraskande att det överhuvudtaget redovisas miljöproblem med kollektivtrafik. Det är inte politiskt korrekt att tala öppet om miljörisker med den politiskt styrda kollektivtrafiken. De forskare som vågar uttala sig om kollektivtrafikens problem i det svenska debattklimatet måste vara modiga, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

– Bilintresserade vet att det t ex inte går att transportera nya bilar i öppna tågvagnar eller parkera intill järnvägen eftersom laddade partiklar från tågens kontaktledningar ger frätskador. Vad dessa laddade partiklar kan ge för skador i lungor vågar jag knappt tänka på, fortsätter Lennart Bengtsson.

Det är heller ingen nyhet att de absolut största utsläppen av partiklar kommer från småskalig vedeldning. Men de svenska politikernas fokus är fortfarande att jaga bränsleeffektiva dieselbilar och göra det surt för de som inte åker med kollektivtivtrafiken.

Läs mer på
http://www.tv4.se/visa/?ID=360029