Mer pengar till väg!

8 av 10 resor går med bil. Godstransporterna på väg ökar ständigt. Ändå verkar politikerna enbart vilja ha mer järnvägssatsningar. Detta trots att trafiken går på väg och inte på järnväg. Bilar anses vara roten till allt ont och få politiker verkar förstå hur viktig folkbilismen är för Sverige. Höjningar av bensinskatter, nya trafikförsäkringskatt och trängselskatter är bara några av alla de dyra och fientliga pålagor som politikerna inför. I dessa tider av bilfientlighet är det även dags för regeringen att besluta om nya pengar till infrastruktur. – Eftersom det finns mer tyckande än fakta om trafikens utveckling, var det dags att agera. Därför satte jag upp skyltar med faktatexter i Borlänge, där ju trafikverken är utplacerade, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Faktauppgifterna är hämtade från Per Kågesons bok ”Vilken framtid har bilen” och lyder som följande: ”Den mest frekventerade delen av västra stambanan, Stockholm – Katrineholm, har ungefär lika många resenärer som det sekundära vägnätet. Till exempel väg 301 vid Rättvik, väg 169 vid Rönnäng eller väg 127 vid Sävsjö.”

Många av Sveriges vägar är undermåliga och direkt trafikfarliga. Varje år dör 450 personer i trafikolyckor, varav många kanske hade kunnat förhindras om vägarna haft bättre standard. Folk behöver bilen – och därmed vägar – för att kunna ta sig till jobbet och sköta sin vardag.

– Regeringen har redan svikit oss folkbilister genom att inte sänka bensinskatten. Nu är det dags att få ett ordentligt besked om att regeringen i alla fall vill satsa på vägarna. Genom Bilfronts skyltar i Borlänge vill vi visa att vi noga bevakar frågan och att vi även kräver bra resultat från byråkraterna på trafikverken, avslutar Lennart Bengtsson.