Maud Olofssons förslag om höjd bensinskatt är ett svek mot alliansens väljare

– Vet centerledaren egentligen hur vanligt folk har det eller var det för länge sedan hon var hemma i Norrland? Vi är många i vårt avlånga och glesbefolkade land som är beroende av bilen för att klara vår vardag. Redan idag betalar bilisterna åttio miljarder om året i bilskatter. Därför är det oförskämt att föreslå att vi skall pungslås på ännu mer pengar, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org. Maud Olofsson sviker sina kärnväljare på landsbygden med detta förslag. Det är tragiskt att det är just glesbygdspartiet framför andra vill öka skattebördan för vanligt hårt arbetande folkbilister. Många kommer säkert att fråga sig om det verkligen är lönt att arbeta när mer och mer av lönen försvinner i olika bilskatter.

– Regeringen är mån om att man ska kunna arbeta i hela landet, men ekvationen går inte ihop om Maud Olofsson samtidigt gör det omöjligt för vanligt folk att köra till jobbet. Näringsministern borde hitta andra sätt att dryga ut statskassan, särskilt om hon är mån om tillväxten, säger Lennart Bengtsson.