Lika höga bilskattehöjningar med Alliansen som med Persson!

I dagens presentation av regeringsbudgeten framkom tydligt att landets bilister får en högre skattebörda. Från den 1 juli 2007 kommer regeringen med ett förslag om den omdiskuterade och kraftigt kritiserade trafikförsäkringsskatten, ett förslag som kommer göra det omöjligt för många lågavlönade att behålla bilen. – De nya skattehöjningarna på bilismen är i samma nivå som den ”gröna skatteväxling” som Alliansen tidigare så hårt kritiserat. Överbeskattningen av bilismen gör det svårt för människor att kunna byta jobb och klara sig i glesbygd, vilket får till följd att arbetslösheten ökar och välståndet minskar, säger Lennart Bengtsson www.bilfront.org.

Trafikförsäkringsskatten motiveras med att ”bilisterna skall betala för de skador de orsakar”. Varje år betalar bilisterna in över 70 miljarder i bilskatter och med regeringens politik blir det olyckligtvis ännu mer. När ska bilisterna få betalt för den nytta de gör samhället genom att själva sköta sina transporter?

Ett annat budgetförslag är att försämra reseavdragen för resor mellan hem och arbetsplats. Detta gör det dyrare att ta sig till jobbet och det lär också sänka motivationen för många arbetslösa att söka jobb.

– Man kan undra hur den nya regeringen tänker. Samtidigt som de vill att fler skall komma i arbete gör den det dyrt att ta sig till jobbet. Det vore bättre att sänka bilskatterna rejält så att jobben blir fler och landets tillväxt ökar, avslutar Lennart Bengtsson.