Lägg ned Vägverket!

Än en gång har det avslöjats att Vägverket finansierat organisationer och undersökningar som har som mål att begränsa bilismen eller göra den osäkrare. Det senaste exemplet som Dagens Nyheter skriver om idag är att Gröna Bilister med hjälp av Vägverkspengar rekommenderar köp av krockfarliga bilar. Tidigare har det handlat om kampanjer för minskad biltrafik. – Det är dags att låta någon annan myndighet än Vägverket ta hand om våra vägar. Vägverket tycks tyvärr leva i tron att det går att tänka bort bilen. Banverket och Luftfartsverket däremot vet att deras verksamheter skulle stanna utan bilen och därför bygger de parkeringsplatser mm. Jag ser hellre att Banverket eller Luftfartsverket tar över som ansvarig för vägtrafiken, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.