Kristdemokraterna bilvänligaste partiet

Endast ett parti verkar förstå hur hårt pressade många svenskar är av orimligt höga drivmedels- och bilskatter. Kristdemokraterna kommer inte bara med tomma ord. Genom förslaget att sänka momsen på drivmedel från 25 till 12 procent är det tydligt att Kristdemokraterna är Sveriges bilvänligaste parti. Dock dras betyget ner av att de står bakom Alliansens förslag om en trafikförsäkringsskatt. Inför höstens val har Bilfront som vanligt granskat riksdagspartierna för att hitta det mest bilvänliga partiet. I en enkät har riksdagsledamöterna fått svara på frågor om bland annat folkbilismens betydelse, bilskatterna och drivmedelskatterna. Flera riksdagsledamöter har svarat att de vill driva en bilvänligare politik än det egna partiet, framför allt i de borgerliga partierna.

De borgerliga partiernas ”officiella” svar är allmänt positiva, men saknar helt konkreta förslag. Kanske den interna opinionen kan få dem att gå från ord till handling? säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Tidigare bilvänliga moderaterna verkar nu totalt tappat kontakten med stora delar av väljarna. Moderaternas som nu även är Alliansens förslag om trafikförsäkringsskatt är bara ytterligare en pålaga från staten som drabbar de redan hårt beskattade väljare som kör bil.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet lovar att stoppa alliansens tokiga förslag. Men i övrigt tänker de inte göra det lättare för ekonomiskt hårt ansatta bilister. Biltullarna i Stockholm är bara ett exempel på att de inte drar sig för att ge sig på bilisterna.

På vänsterfronten är det inte mycket nytt, men det är positivt att både socialdemokraterna och vänsterpartiet i alla fall är negativa till trafikförsäkringsskatten. I övrigt är det samma gamla bilfientliga planpolitik som förs, avslutar Lennart Bengtsson.

Rapporten finns att ladda ner under rapporter på www.bilfront.org