Kräver besked av moderaterna om nya pålagor mot bilismen!

I ett öppet brev till moderaternas partisekreterare Sven-Otto Littorin kräver Bilfront besked om vad moderaterna menar med förslaget om ökad trafikförsäkringspremie. – I media engagerar sig moderata företrädare sig kraftigt mot höjda bensin- och fordonsskatter. Detta är mycket bra men samtidigt har partiet smugit in ett förslag om en särskild trafikskadeförsäkring. Är denna dubbelmoral avsiktlig, undrar Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Moderaterna föreslår att bilister ska betala en särskild trafiksskadeförsäkring för att finansiera sjukvård i samband med trafikolyckor.

Bilfront kräver att få förklarat om förslaget även gäller andra trafikanter och trafikslag? Gångtrafikanter, cyklister och bussresenärer både orsakar och drabbas ofta av svåra och kostsamma olyckor, ska dessa också beläggas med denna nya till avgift kamouflerade skatt, skriver Bilfront i sitt brev till moderaterna.

– Inför kommande valrörelse behöver landets bilister få klarhet i vad moderaterna har för förslag om pålagor på folkbilismen, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

./.

Bilaga:

Öppet brev till moderaternas partisekreterare Sven-Otto Littorin

Vad menar moderaterna med förslaget om ökad trafikförsäkringspremie?

I moderaternas budgetförslag återkommer förslag om att bilister ska betala en särskild trafiksskadeförsäkring för att finansiera sjukvård i samband med trafikolyckor. Bilfront kräver att få detta förslag förklarat. Gäller detta förslag alla trafikanter och trafikslag? Gångtrafikanter och bussresenärer drabbas av svåra och kostsamma olyckor, ska dessa också beläggas med denna nya avgift? En av de absolut vanligaste olycksplatserna är hemmet där t ex fallolyckor orsakar många och svåra skador. Kommer moderaterna att beskatta hemmet som olycksplats också?

I media engagerar sig moderata företrädare sig kraftigt mot höjda bensin- och fordonsskatter. Detta är mycket bra men samtidigt har partiet smugit in ett förslag om en särskild trafikskadeförsäkring.

Inför kommande valrörelse behöver landets blister få klarhet i vad moderaterna har för förslag om pålagor på bilismen.

Lennart Bengtsson
www.bilfront.org