Klimatfrågan får polisen att strunta i demokratin

Demokratin led ett nederlag i Göteborg i förra veckan. Där hjälpte poliser olagliga demonstranter att spärra av vägar för vanliga folkbilister. Demonstranterna, som kallade sig Klimax ville visa sittmissnöje mot oss som kör bil. De verkade ha kul när de klottrade på vägar, kastade glåpord mot vanligt, hårt arbetande folk och hindrade den fria rörligheten för skattebetalare. Förmodligen blev det ännu roligare när polisen ställde sig på deras sida och aktivt tog ställning emot oss som var på väg till jobb eller annat viktigt.
På min fråga till polisen om varför de hjälpte till att hindra bilisterna, så svarade de att de fått order av sina chefer att vara tillmötesgående mot demonstranterna. Jag har nu skrivit ett brev till Rikspolisstyrelsen och Justitieombudsmannen för att får svar på varför detta kunde ske.

– Detta är inget annat än ett demokratiskt underskott. När polisen aktivt hjälper olagliga demonstranter att hindra den fria rörligheten har vi nått till en nivå som inte bör finnas i en demokrati, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org

Nu kan man tydligen i vårt eget land få lov att göra i stort sett vad som helst under klimathotets namn med polisens goda minne och hjälp. Man kan fråga sig vid vilka andra tillfällen som poliser kan tänka sig hjälpa demonstranter, vilket är en riktigt obehaglig frågeställning.

– Varför tar polismakten så tydligt parti för dylika demonstrationer? Ser poliserna oss folkbilister som lagligt kör på gator avsedda för biltrafik som motståndare. Det skall bli intressant att höra vad JO och polisen säger om detta, fortsätter Lennart Bengtsson.