KO-anmäler SJ för vilseledande marknadsföring

Ännu en gång försöker SJ vilseleda konsumenterna. I en ny annonserie med rubriker som: ”Vi botar inte sjuka, men vi går på vatten” använder de felaktiga fakta om miljö för att framhäva tåget. Använder man Sveriges offentliga statistik för miljöeffekter av elektricitet är tågen inte alls är så miljövänliga som SJ påstår. – Det är både omoraliskt och lågt av SJ att ljuga konsumenterna rätt upp i ansiktet. Om de inte mäktar med att konkurrera på rättvisa villkor borde de istället bara hålla tyst. Därför har jag anmält SJ till Konsumentombudsmannen, säger Lennart Bengtsson www.bilfront.org.

I annonserna påstår SJ att tågen bara orsakar minimala koldioxidutsläpp, något som är en ren lögn. Om de hade följt den officiella statliga anvisningen för hur man räknar ut utsläppen, hade det visat sig att tågen producerar 30 kg koldioxid per person istället för 0.4 kg som de använder i sin marknadsföring.