Jobbskatteavdrag meningslöst utan bilskatteavdrag!

Enligt uppgifter i media planerar regeringens s k klimatberedning nyapålagor på bilisterna, särskilt mot arbetsresor. Några åtgärder påresterande 80 procent som inte kommer från trafiken talas det somvanligt inte om. – Denna gång är förslagen i direkt konflikt med regeringens satsning på
jobben. Avskaffade bilreseavdrag och högre bensinpris som gör att de som
kör bil i jobbet tvingas betala själva för att kunna arbeta, säger
Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Förslaget att reseavdraget för egen bil ska anpassas till priset för den
hårt skattesubventionerade kollektivtrafiken gör det olönsamt för många
att ta ett nytt jobb. Redan idag överstiger bilkostnaderna reseavdragen.
Även för de som har tjänstebil är idag ersättningen för inköp av bensin
eller diesel till tjänstebilen lägre än det faktiska priset. De ökande
bilkostnaderna håller helt enkelt på att bli ett rejält problem för
regeringens jobbpolitik.

– Med dagens bensinskatter behövs det rejäla bilskatteavdrag för att klara arbetsmarknaden. När ska regeringen Reinfeldt inse att
bilen för de flesta svenskar är det enda sättet att ta sig till jobbet,
undrar Lennart Bengtsson.