Höjda skatter på bilism leder till sämre vård!

Många svenskar använder bilen för att pendla till sitt jobb. Eftersom folkbilismen beskattas allt hårdare har många knappast råd med bilen längre. När fler saknar möjlighet att köra bil ställs krav på utökad kollektivtrafik, överallt och på alla tider om dygnet. Kostnaderna kommer att slå mot landstingens budget och därmed kommer resurserna till sjukvården att minska. – Höjda bilskatterna är ett hårt slag mot arbetsmarknaden i glesbygden. Man kan tycka att politikerna borde se kopplingen mellan bilen och möjligheten att ta sig till jobbet, men så är inte fallet, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Möjligheten att ta bilen till jobbet hotas nu av ett antal politiska förslag:

– Samma reseavdrag för bil som för kollektivtrafik
– Trängselskatter i Stockholm kan följas av på fler platser i landet
– Skatt på parkering på jobbet
– Straffskatt på säkra och praktiska bilar

Sveriges problem är inte trängsel utan tvärtom att det finns för få människor och för lite aktivitet och trafik. För välfärdens skull måste bilskatterna minska, avslutar Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.