Folkbilismen en möjlig valvinnare

Den senast opinionsundersökningen från SVD/Sifo visar att Socialdemokraterna tappat stort bland väljarna och att Kristdemokraterna ökar. Socialdemokraterna har helt tagit avstånd från bensinskattesänkningar. Kristdemokraterna däremot har på senare tid profilerat sig på bl a sänkt bensinskatt. – Trots att bilen är en nödvändighet har de flesta politiker ständigt negligerat bilfrågorna. De nya väljarsiffrorna visar att folkbilismen är en viktig valfråga. Jag är överygad om att en del av kristdemokraternas framgångar beror på de än så länge är ensamma om att ta upp bilfrågorna i valrörelsen, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Bilfront har nyligen gjort en granskning av partiernas bilvänlighet. Granskningen visar att endast ett parti verkar förstå hur hårt pressade många svenskar är av orimligt höga drivmedels- och bilskatter. Kristdemokraterna kommer inte bara med tomma ord.

./.

Läs mer SVD/SIFOs väljarbarometer
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13421179.asp

Läs Bilfronts partienkät
https://bilfront.org/granskning/bilfrontgranskning_val2006.pdf