Flytta Naturvårdsverket till Kalix!

Sverige har ett överflöd av statliga myndigheter. Nu skall en del av dessa flyttas ut i landet, däribland Naturvårdsverket. Bilfront har ett ypperligt förslag till naturvårdsverkets placering. Kalix kommun i Norrbotten, säger Lennart Bengtsson, initiativtagare till www.bilfront.org Anledningarna till att Naturvårdsverket bör ligga i Kalix är flera.
För det första så behövs arbetstillfällena i norra Sverige och Kalix är en mycket trevlig och vacker kommun trots att det är Peter Erikssons, Miljöpartistens, hemkommun. Fast detta torde snarast vara en fördel för Naturvårdsverkets trafikfientliga tjänstemän.

För det andra så bör det vara en härlig omväxling för Naturvårdsverkets tjänstemän att faktiskt befinna sig nära den natur de påstår sig jobba för. I Kalix kan de ta en stärkande promenad i friska luften istället för att utsättas för hälsovådliga partiklar i Stockholms tunnelbana.

Den tredje och viktigaste anledningen är att i Lappland kommer besserwissrarna på trafikenheten att uppleva hur det är att verkligen vara beroende av bilen som färdmedel, fortsätter Lennart Bengtsson.

Naturvårdsverket har länge varit bilfientliga och har inte insett att vi som inte bor i Stockholms innerstad verkligen behöver bilen för att kunna ta oss till jobbet och klara vår vardag. Vi kan inte, som Naturvårdsverket kräver, åka kollektivt till verket eller skogen där vi arbetar för dit går inga bussar. Vi har heller inte råd att betala alla dessa skattehöjningar på bilismen som de Stockholmsfixerade politikerna och myndigheterna trycker på oss ”för att påverka övergången till kollektiv resande”. I glesbygd är detta bara trams. Det skulle vara mycket nyttigt för Naturvårdsverket att flytta norrut. Och vill de absolut åka kollektivt kanske de kan få skjuts med Peter Erikssons pratiska stadsjeep, avslutar Lennart Bengtsson.