Floskler, fabler och förakt i Banverkets budgetkrav

I dag har Banverket och Vägverket lämnat sina underlag till infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 till regeringen. Där Vägverket i underlaget uppträder sakligt och något så när balanserat, tar istället Banverket tillfället i akt och sprider lögner om folkbilismen och slår sig för bröstet i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Banverket vill av luddiga klimatskäl ha ett budgetpåslag på hela 50%. Detta är inget annat än ett förakt för skattebetalarna och ett tydligt tecken på att de saknar kunskap om hur vanligt folk har det. Vi vet alla att extrapengar till Banverket brukar gå till omotiverade, dumma och miljöfarliga projekt som Hallandsåsen och Botniabanan. Dessutom sprider de lögner om bilismen i sitt dokument, bland annat genom felaktiga diagram om utsläpp och dödsfall.

– Banverket är en statlig myndighet och inte en politisk propagandamaskin. Banverkets krav på 50% ökade anslag är inget annat än floskler, fabler och förakt, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

– 8 av 10 resor går på väg och är det något som skall ha mer pengar så är det Vägverket. Jag föreslår att regeringen tar hälften av Banverkets anslag och ger till Vägverket så att vi folkbilister kan få säkra och framkomliga vägar, säger Lennart Bengtsson.