Fel att bilägare ska betala andras miljöslarv!

Vägverket föreslår enligt Svenska Dagbladet att bilägare viatrafikförsäkringen ska betala kostnaden för bilar som lämnats utan attskrotas. – Nyligen chockhöjdes trafikförsäkringen med alliansens s k
trafikförsäkringsskatt. Nu föreslås nya kostnader på landets bilägare.
Det är helt oacceptabelt att dagens bilister ska betala för andras
miljöslarv. Vägverket borde bygga vägar istället för att föreslå nya
skatter, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Redan idag betalar landets bilägare 60 miljarder mer i bilskatter än vad
samhället satsar på undehåll och nybygge av vägar.