Ett litet oväntat steg i rätt riktning!

Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson, för övrigt silvermedaljör i omröstningen av Bilismens Värsta Fiender, har presenterat ett förslag om skattesänkningar på miljövänliga dieselbilar. Sänkningen skall motsvara kostnaden för att installera ett partikelfilter. – Vi är förvånade och glada över att Vägverket faktiskt föreslår skattesänkningar på bilism, något som vi hoppas sker oftare i framtiden. Detta till hör ovanligheterna, men tyvärr når man inte hela vägen fram med liggande förslag, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Nu väntar vi på att se hur politikerna ska komma tillrätta med problemen med hälsofarliga partiklar i tågtunnlar och tunnelbana. Någon teknik för att minska utsläppen av partiklar från spår och kontaktledningar existerar ännu inte.