Dags för en ny positivare bilpolitik

En stor, stark och stabil hemmamarknad är det viktigt för enbilindustri. Svensk bilindustri med underleverantörer ger jobb tillflera hundra tusen svenskar. Svenska politiker vill gärna sola sig iglansen av nya modeller av framgångsrika svenska bilar när depresenteras på bilsalonger runt om i världen. När det gäller att vårda den svenska hemmamarknaden för bilar är
intresset från svenska politiker närmast obefintligt. Folkbilismen
beskattas idag med över 80 miljarder men bara en bråkdel går tillbaka
till vägar. Vägunderhållet är i stora delar av landet ett rent skämt och
det sker alldeles för lite investeringar i nya vägar. Nödvändiga
investeringar har ofta bara gjort inför hot om nedläggningar av industrier.

– Bilen handlar inte bara om exportindustri utan även om allt från
engagemang för motorhobby, motorsport, jobb i industri och hos
underleverantörer till att bilen får vardagen att fungera för oss. Nu är
det dags för en proaktiv svensk bilpolitik som tar fasta på allt det
goda som folkbilismen ger Sverige, säger Lennart Bengtsson,
www.bilfront.org.

Varje gång svenska politiker funderar på nya skattehöjningar och
begränsningar av biltrafiken bör de fundera på väljarnas behov av bilen
för att ta sig till jobbet, att ha ett jobb och att få vardagen att gå ihop.

– En proaktiv bilpolitik bör innehålla rimliga skattenivåer, fasta och
stabila villkor för miljöbilar och tjänstebilar, en rejäl satsning på
våra vägar, säger Lennart Bengtsson.