Centerns oljeshejker farligare än OPECs

Centerpartiet är ännu en gång ute efter nya vägar att finansiera sina felsatsningar på olönsamma etanolfabriker. Centerns förslag är att förbjuda försäljning av bensindrivna bilar från år 2015 och att omedelbart tillåta att bensinbolagen får späda ut bensinen med mer än fem procent etanol. Motorskador p g a hög etanolinblandning är inget som centerpartiet nämner. Allvarligare är att etanol är en teknisk återvändsgränd eftersom all bilforskning idag handlar om bränsleceller.

– Varför kräver inte centern att de fordon som släpper ut avgaser närmast vår mat – traktorerna – ska använda lantbrukets egna biobränslen? Skatterabatten i budgeten på diesel kan ersättas med en rabatt på egna bränslen som RME, metanol eller etanol. Då kan centern bygga sin spritfabrik direkt och starta en test för traktorer redan i år, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Centerns utspel visar än en gång att politiker är ett större hot än oljeshejker mot folkbilismen. De stora och omotiverade prishöjningar på bensinen kommer från politikerna.