Cedershiöld vill införa vänstertrafik för Stockholms bilister

Regeringens Stockholmstrafikutredare Carl Cedershiöld (m) konstaterar i en debattartikel att vägnätet i Stockholm lider av kraftigt eftersatta investeringsbehov. Man skulle kunna tro att lösningen på detta skulle vara fler och större investeringar för att möta dessa behov. Men icke. Svenska politiker förnekar sig aldrig och Carl Cedershiöld sällar sig till sina bilfientliga kollegor. – Lösningen för eftersatta vägar är enligt Carl Cedershiöld att höja skatten för de som inte har råd att bo på Östermalm eller köpa senaste bilmodellen. Den progressiva bilskatt han vill införa kommer att straffa dem som har störst behov av bilen, men med minst marginal i hushållsbudgeten, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Cedershiöld glömmer att svenska bilister, till skillnad från hans egna köp av städhjälp, inte kan välja bort att betala skatt.

Som regeringens förhandlingsman för en samlad trafiklösning för Stockholmsregionen hade man hoppats att han skulle blicka framåt. Cedershiöld konstaterar i artikeln att befolkningen i Stockholmsregionen kommer att öka. Men han verkar glömma bort att inte bara bilresor, utan också en stor del av kollektivtrafiken och godstransporterna går på vägar. En ökad befolkning i Stockholm lär inte minska behovet av väl utbyggda vägar och förbifarter.

Svenska bilister betalar redan ofattbara 80 miljarder om året i olika bilskatter. Detta räcker till att lösa Stockholms trafikproblem och det blir dessutom över till att bygga fler, säkrare och bättre vägar i andra delar av landet. Att tro att trixande med skattesatser kan ersätta investeringar i vägar är bara löjligt. De planekonomiska metoder Carl Cedershiöld tror ska lösa trafikproblemen motsvarar närmast en mental vänstertrafik. Men att köra på fel sida leder i bästa fall till kaos och förvirring, i värsta fall till en katastrof. Stockholms och Sveriges bilister förtjänar bättre.