Bra förslag att lyfta trafikinspektionen från Vägverket

Trafikinspektionsutredningen förslår i ett nytt betänkande att det införs en trafikslagsövergripande organisation för inspektionsverksamhet inom de fyra transportslagen väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Den nya Trafikinspektionen ska överta uppgifter som Vägverket har i dag samt att inspektionen, bl a ska trafiksäkerhetskrav för statlig väghållning utövas av Trafikinspektionen. – Det är ett bra förslag att lyfta verksamheter från Vägverket. Jag är övertygad om att det är ett lyft för trafiksäkerheten att Vägverkets verksamhet granskas av en annan myndighet, säger Lennart Bengtsson www.bilfront.org.

Bilfront har varit mycket kritiskt till Vägverkets verksamhet på bl a miljö- och trafiksäkerhetsområdet. Nästa steg bör vara att även lyfta miljöfrågorna från Vägverket så att myndigheten kan koncentrera sig på att det bygga bra och säkra vägar istället för att komma med bilfientliga förslag.