Biltullarna en ny ”klass-skatt” som drabbar låginkomsttagare mest!

Försöket med trängselskatt i Stockholm drabbade i första hand män och höginkomsttagare, visar en studie över försökets samhällsekonomiska effekter som TV4 redovisar idag. Studien visar att män och höginkomsttagare betalat in mest i trängselskatt. – Men slutsatsen att det trängselskatten ”drabbar” män och höginkomsttagare är ju helt fel. Det studien visar är att endast denna grupp kunnat fortsätta att köra som vanligt trots biltullarna. Alla andra grupper utan samma köpkraft har tvingats begränsa sitt fria resande. Biltullarna är den nya ”klass-skatten”, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Precis som i London kommer myndigheterna nu att med missvisande statistik, ombyggnader och grävarbeten påvisa att trängselskatten var riktig. Allt med syftet att få ett ja till ökade bilskatter i folkomröstningen.

– Det Stockholm behöver är nya vägar, ökad framkomlighet, fler p-platser och mer distribution av varor nattetid. Inte mer bilskatter, säger säger Lennart Bengtsson.

./.
http://tv4.se/483423.html