Bilisternas önskelista julen 2004

Folkbilisterna är ett bortglömt och nedtryckt släkte. Årets julklapp från regeringen och samarbetspartierna, en extra fordonsskattehöjning som kommer t o m innan den verkställs, är särskilt oönskat. I jultider bör man tänka positivt och i alla fall hoppas på att tomten ska komma med något bättre än det vi bilister fått under 2004. Ett sämre år för landets bilister än 2004 kan det knappast bli. 1. En positiv attityd gentemot folkbilismen i regeringen.

Ministrarna verkar se oss folkbilister som en stor mjölkkossa som de bara han pressa mer och mer skatter ur. Vi hade verkligen önskat oss en ny, tillåtande och positiv attityd gentemot oss som använder bilen och därmed betalar deras löner. Det enda ministrarna verkar bry sig om är bilfabriker men att använda bilar i Sverige går inte för sig. När får vi en bilvän till minister?

2. Lägre skatter på bensin och diesel.

I ett avlångt och glest befolkat land som vårt är bilen en nödvändighet. Vi som inte bor i Stockholms innerstad behöver bilen för att ta oss till jobbet. Vill politikerna att vi skall fortsätta att jobba är det vansinne att ha så höga skatter på drivmedel. Sänk skatterna till en amerikansk nivå så att vi i alla fall har något att glädjas åt när vi ser över hushållsekonomin på det nya året.

3. Utbyggda och säkra vägar.

Minister Messing har ju lagt ner ett par viktiga vägutbyggnader för att ha råd med nya övervakningskameror på vägarna. Detta gör att folk fortfarande måste fortsätta att färdas på farliga och dåliga vägar. I julklapp skulle vi därför vilja ha några rejäla vägpaket, hårda och fina klappar! Har ministern inte råd med denna julklapp kan hon väl lägga ner lite dyr järnväg.

Heltäckande reseavdrag.

Rejäla reseavdrag vore ett jättelyft för arbetsmarknaden. Det måste löna sig att arbeta. Dagens bilskatter äter upp en alldeles för stor del av lönen. För många lönar det sig snart inte att arbeta. Hotet om lika reseavdrag för folkbilister och skattesubventionerade bussresenärer och skatt på parkeringsplatser måste undanröjas under 2005.

5. 140 på motorväg.

Det finns ingen anledning till att Sverige skall ha Europas lägsta hastigheter på motorväg. Bilfront tycker att framkomligheten och säkerheten är viktig så därför önskar vi oss en ökning av hastighetsbegränsningarna på motorväg till 140. Vill verkligen Göran Persson att Sverige ska möta framtiden i ettans växel?