Bilfront uppmanar riksdagen att rösta för bilismen!

Denna vecka skall riksdagen fatta beslut om trafiksäkerhetsarbetet. En fråga gäller de förhatliga fartkamerorna som ska ersätta polisernas jakt på kriminella i trafiken. Det är förstås bekvämare för poliserna att sitta inomhus och titta på tv-skärmar istället för att vara ute i trafiken och ta fast kriminella, narkomaner och rattfulla som verkligen gör trafiken farlig. Fartkameror är också integritetskränkande för oss vanliga hederliga folkbilister. – Att hastigheten i sig skulle vara trafikfarligt är lögn, faran är istället de dåliga vägarna som Messing inte reparerar. Istället vill ministern lägga en halv miljard på 700 nya kameror. Det är tydligt att det verkliga målet är att övervaka och försvåra för bilisterna, inte att öka trafiksäkerheten. Heder till moderater och kristdemokrater som avser rösta nej till riksdagens storebrorsaktiga förslag. Jag uppmanar resten av riksdagsledamöterna att rösta nej till fartkameror på vägarna!, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.