Bilfront kommenterar läckor om budgeten

Den budget som Göran Persson nu väntas lägga fram innehåller flera förslag som inte är bra för folkbilismen. – För det första drabbar höjd skatt på lätta lastbilar just de
människor och småföretag som är mest beroende av bil och där det är
allra mest angeläget att i stället underlätta för att öka
produktivitet och möjlighet att expandera och kanske nyanställa.
Denna åtgärd motverkar och bromsar många av de utvecklingsförslag som
Göran Persson i övrigt säger sig vilja ha. Skatten på lätta lastbilar
är en skatt på nya jobb och borde helt slopas i stället för att
höjas, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

– För det andra så fortsätter regeringen att vägra sänka den extremt
höga och orättvisa bensinskatten. När ca åtta kronor av bensinpriset
är skatt och skatt på skatten måste regeringen sänka. En budget utan
skattesänkning på bensin och diesel är ingen tillväxt- och
jobbskapande budget. Den blir en utvecklingshämmande propp som leder
till än mer stel arbetsmarknad och indragen konsumtion, fortsätter
Lennart Bengtsson.

– För det tredje så föreslår regeringen en löjligt liten höjning av
reseavdragen. Egentligen är det helt fel prioritering att satsa på
reseavdrag i stället för att sänka drivmedelsskatterna. Regeringen
går även i denna fråga helt i otakt med folket. Aftonbladet har
frågat sina läsare om vad som är viktigast; höjda reseavdrag eller
att sänkt bensinskatt. 92 procent av Aftonbladets läsare vill sänka
bensinskatten medan bara 8 procent tycker det är viktigast att höja
reseavdragen. Om reseavdragen skall höjas borde de höjas rejält.
Bilfront föreslår att reseavdragen höjs till 32 kr per mil för att
skapa rättvisa mot de arbetspendlare som kan använda den
skattesubventionerade kollektivtrafiken . Först då täcker
reseavdragen de genomsnittliga pendlingskostnaderna, avslutar Lennart
Bengtsson.