Bilfront: Nollvision för nollor!

Kommunikationsminister Ulrika Messing stryker ena dagen stora väginvesteringar för att nästa dag lägga oerhörda summor på kameraövervakning av vanliga bilister. – Att prioritera övervakning framför säkrare vägar är rena storebrorsfasonerna. Politikernas nollvision är inget annat än en vision för nollor, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Riksdagen har i dag beslutat att anslå en halv miljard till 700 fartkameror som skall sättas upp längs våra vägar. Likaså beslöt de att hastigheterna på vägarna överlag skall sänkas för att uppnå den så kallade nollvisionen, även på vägar som har kvalitet för 140 km/h. Detta är mycket tråkiga beslut för folkbilismen.

Det är uppenbart att dagens politiker inte har satt sig in i hur vardagen är för vanligt folk. Vi som inte har chaufförer, åker taxi eller regeringsplan på skattebetalarnas bekostnad, vi behöver bilen för att kunna ta oss till jobbet och klara vår vardag.