Bensinskatteuppror.se

Mer än 1 miljon besök på hemsidan, över 200.000 namnunderskrifter och hela 34.000 protestmail till finansministern! – Bensinskattens orimliga nivå är ett stort problem som berör många fler än vad politikerna inser. Det visar den enorma uppslutning de två första veckorna för bensinskatteuppror.se, säger initiativtagaren Lennart Bengtsson.

I dag är skatterna på bilismen alldeles för höga och för många är det inte längre lönt att pendla till jobbet, utan man tjänar på att ligga hemma på soffan med a-kassa eller andra bidrag. Sveriges tillväxt försämras och många arbetstillfällen försvinner om inte skatterna på bensin och diesel genast sänks!

– Svenska folket upplever bensinskatten som orättvis och bekymmersam. Nu tvingas politikerna lyssna på folket. Jag är övertygad om att drivmedelsskatterna och folkbilismen blir en av de viktigaste valfrågorna näst år, avslutar Lennart Bengtsson.