Bästa trafiksäkerheten finns i stora och bra vägar

Det är nu den internationella trafiksäkerhetsveckan och därför har infrastrukturminister Åsa Torstensson uttalat sig om vad som behövs åtgärdas för att få ner antalet dödsfall i trafiken. Hennes förslag till ökad trafiksäkerhet är fler poliskontroller längs vägarna och inte som man skulle kunna tro – bättre vägar. – Det vore välkommet med en infrastrukturminister värd namnet. De svenska vägarna är underdimensionerade, dåliga och farliga på många ställen och den enklaste lösningen är att bygga ut dem, något som verkligen ligger på infrastruktuministerns ansvar, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Poliskontroller har sin funktion för att hindra kriminella och rattfulla att äventyra vanliga folkbilisters säkerhet, men det börjar bli en allför vanlig lösning att lägga pengar på fartkameror istället för på reparationer av asfalt. Stora och bra vägar är säkra vägar.