Alliansens trafikförsäkringsskatt hotar motorhobbyn

Nu i juli kommer alla fina entusiastfordon och motorcyklar ut på våra vägar. 100.000-tals svenskar besöker bil- och MC-träffar runt om i landet. Motorhobbyn engagerar en stor del av svenska folket, ger sysselsättning för många och ökar intresset för de teknikyrken som är en förutsättning för svensk industris konkurrenskraft. Motorhobbyn bygger på att det finns entusiastbilar och MC. Men nu finns ett allvarligt hot mot motorhobbyn. Allianspartierna har föreslagit att just bilister och MC-förare ska betala en särskild extra trafikförsäkringsskatt på trafikens sjukvårdskostnader. Skatten drabbar varje fordon och MC oavsett hur mycket det används.

Om alliansens nya bilskatt läggs ovanpå dagens redan extremt höga bensinskatt kommer många att få svårt med att behålla bruksbilen för att ta sig till jobbet. För entusiastfordon och MC kommer alliansens nya bilskatt på upp till tio tusen kronor per år fordon och år innebära dödstöten.

– Därför uppmanar jag allianspartierna: Låt svenskarna få fortsätta att njuta av den nyttiga och roliga motorhobbyn. Ta bort det grymt orättvisa förslaget till trafikförsäkringsskatt på bil och MC, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.