Alliansens nya bilskatt motsvarar 1,60 kr i höjd bensinskatt!

Igår presenterade Alliansen sin gemensamma ekonomiskpolitiska motion. I motionen finns det hårt kritiserade förslaget att beskatta trafikförsäkringen. Den nya skatten kommer att på sikt uppgå till 8 miljarder kronor per år. Försäkringsbolagen kommer att ta ut kostnaden i höjda försäkringspremier på bilar, lastbilar och MC. I Sverige säljs ungefär fem miljarder liter bensin per år. Det innebär att Alliansens förslag att beskatta trafikförsäkringen motsvarar en bensinskattehöjning på ungefär 1,60 kr per liter. – Förslaget kommer att innebära ett dråpslag mot MC- och bilhobbyn eftersom varje fordon kommer att beskattas oavsett hur mycket det används, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Alliansen hävdar att den nya skatten skall motsvara statens kostnader för sjukpenning och sjukersättning till följd av trafikskador. Men detta är kostnader som företagen idag betalar och någon motsvarande sänkning av arbetsgivaravgifterna föreslås inte. Dessutom är det oklart om om hur kollektivtrafiken ska omfattas av förslaget.