50 bortkastade miljoner

50 000 000 svenska skattekronor. Så mycket pengar har Vägverket slösatbort på fartkameror längs våra vägar bara i Skåne. Trots detta hardödsfallen inte minskat ett dugg. – Vägverket visar en stor kreativitet när de gång på gång leker bort
våra surt ihoparbetade skattepengar. Istället för att göra vägarna
säkrare och mer framkomliga, sätter de upp kameror som inte gör någon
nytta, säger Lennart Bengtsson www.bilfront.org.

Fartkamerorna har enligt Vägverket suttit uppe i hela två år, men
antalet dödsfall ligger på en jämn nivå. Trots detta ifrågasätter varken
Vägverket eller NTF investeringen.

– Vad Vägverket inte verkar begripa är att det är medborgarnas pengar
och inte deras egna som de slarvar bort. Misshushållning med
skattemedlen tillsammans med en överdriven förtjusning för ett
övervakande storebrorssamhälle är ingen tilltalande kombination. Det är
nog dags att se över Vägverkets befogenheter, avslutar Lennart Bengtsson.